Επικοινωνία
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (Ε.Δ.Κ.Α.)
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α.)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Πεδίον Άρεως
GR-38334 Βόλος Ελλάδα

Τηλέφωνο : 24210.74430
24210.74432
24210.74433
24210.74393
Φαξ : 24210.74393
24210.74394
E-mail :
Κεντρική σελίδα
Χάρτης δικτυακού τόπου
Επικοινωνία
English
Français