Διοικητικό Συμβούλιο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2019 - 2022
Πρόεδρος Βύρων Κοτζαμάνης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών αναλύσεων (ΕΔΚΑ), Βόλος, Ελλάδα.
Αντιπρόεδρος Goran Penev
Κέντρο Δημογραφικών Ερευνών, Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών, Βελιγράδι, Σερβία.
Αντιπρόεδρος Roberto Bianchini
Πανεπιστήμιο Ρώμης III & Ιταλική Γεωγραφική Εταιρεία, Ρώμη, Ιταλία.
Γραμματέας Alain Parant
Εθνικό Ινστιτούτο Δημογραφικών Μελετών (Ined) και συνεργάτης του Futuribles International, Παρίσι, Γαλλία.
Ταμίας Μαρί-Νοέλ Ντύκεν
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών αναλύσεων (ΕΔΚΑ), Βόλος, Ελλάδα.
Κεντρική σελίδα
Χάρτης δικτυακού τόπου
Επικοινωνία
English
Français