Εκπαίδευση
Τα μέλη της Ένωσης συμμετέχουν σε πανεπιστημιακά και επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα δημογραφίας και στατιστικής.
Η Ένωση, εμπλέκεται επίσης και σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε πολλές Στατιστικές Υπηρεσίες των Βαλκανίων στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων Phare και Cards: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία.
Το DEMOBALK επίσης, είναι παρόν σε διάφορα πανεπιστημιακά προγράμματα δημογραφίας και αναδεικνύει τα ζητήματα πληθυσμού στη Ρουμανία, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Στην Ελλάδα αυτό γίνεται, κυρίως, στα πλαίσια του ελληνο-γαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: PoDePro ( Πληθυσμός – Ανάπτυξη – Στρατηγικές Προοπτικές ).
Κεντρική σελίδα
Χάρτης δικτυακού τόπου
Επικοινωνία
English
Français